Roelosaurus
Belgium
 
 
ROELOSAURUS IS STILL A THREAT
Đang trên mạng

Hoạt động gần đây

1,490 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 27 Thg05
3.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 27 Thg05
0.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 27 Thg05
PoisÉBYalli 25 Thg04 @ 3:01pm 
i want ur knife
Spenny 21 Thg10, 2019 @ 5:02pm 
Roel! Long time no see! Whats good?
psem 20 Thg10, 2018 @ 6:40am 
+rep ♥♥♥♥ :DDDD
Drop_Dead 17 Thg06, 2018 @ 7:11am 
-rep WH
Jonbaron 24 Thg04, 2018 @ 11:03am 
Good job! +rep :steamhappy:
Gute Nacht Aram 4 Thg03, 2018 @ 4:10pm 
Actually THE best Roelosauraus ive ever met. Very friendly belgium boi.
https://www.youtube.com/watch?v=yf6FSWLOT60 <-- ITS ♥♥♥♥ING HIM

Im his biggest FAN