Roelosaurus
Belgium
 
 
ROELOSAURUS IS STILL A THREAT
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 10 phút trước

Hoạt động gần đây

1.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 16 Thg01
0.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 16 Thg01
37 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg01
3mPiDi SKINHUB.COM 20 Thg10, 2018 @ 6:40am 
+rep ♥♥♥♥ :DDDD
Drop_Dead 17 Thg06, 2018 @ 7:11am 
-rep WH
Jon Baron 24 Thg04, 2018 @ 11:03am 
Good job! +rep :steamhappy:
Kenny 4 Thg03, 2018 @ 4:10pm 
Actually THE best Roelosauraus ive ever met. Very friendly belgium boi.
https://www.youtube.com/watch?v=yf6FSWLOT60 <-- ITS ♥♥♥♥ING HIM

Im his biggest FAN
nina defuse 4 Thg03, 2018 @ 2:20pm 
best belgian boy ive met
George 23 Thg02, 2018 @ 3:21am 
Defective Belgian model. Never once spoke about waffles, chocolate or beer.