Rodger Young
Tongzhou, Beijing, China
 
 
:NumIll: AStats [astats.astats.nl]
:1heart: Achievement [completionist.me]
欢迎加好友, 我是个合格的点赞党
沉迷成就无法自拔,解开的成就都是纯手打的,从没有过作弊行为,欢迎成就大佬们一起讨论成就问题~
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 35 phút trước
Trưng bày thành tựu
67,959
Thành tựu
280
Trò chơi toàn vẹn
65%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày ảnh chụp
ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN
15 2
Nhóm yêu thích
All achievement China - Nhóm công khai
关于创立”适合华人交流的全成就组“的说明
350
Thành viên
12
Đang chơi
58
Trên mạng
12
đang trò chuyện
Vật phẩm muốn trao đổi
2,657
Vật phẩm đã sở hữu
47
Trao đổi đã thực hiện
17,614
Giao dịch tại chợ
Trưng bày thành tựu
67,959
Thành tựu
280
Trò chơi toàn vẹn
65%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trò chơi yêu thích
21
Giờ đã chơi
8
Thành tựu
Trưng bày ảnh nghệ thuật
DYWTP
22 1 1

Hoạt động gần đây

5.3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 25 Thg06
5.3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 25 Thg06
1.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg06
Astolfo 22 Thg06 @ 6:47am 
周末愉快:fengyi:
  __,,...,,_ ,;:  ;; _,,,,_
  .,.~т' ︵  ''';~* .~''''  ''`'';
  ;: 人     ,,. .~`
 ;.     :;``_.,,,~``'
 彡     ミ
  ;;,  ,..,_  :;`
  ;```:;::SYMSheart::: `;  /
  ; .` :  i,, :;;
  ;:  `  `  ミ
  ;:      ミ
  彡      ミ,.~``~,,
  ; . ,..~`   Y ミ
  ;::  ;:    :;~''''`
   ;:::  :,_,,.,   :;`
  ;` ``;,.., ::` ;  ,.;;`
  ``~~` ``~~```''''''~~~''''''
Have a good summer rest! :8bitheart::cattybun:
᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ 26 Thg05 @ 3:47pm 
:Heartyou::Heartyou::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Heartyou::Heartyou:
:Heartyou::Aegg::8bitheart::8bitheart::Aegg::8bitheart::8bitheart::Aegg::Heartyou:
:Aegg::8bitheart::SYMSheart::SYMSheart::8bitheart::SYMSheart::SYMSheart::8bitheart::Aegg:
:Aegg::8bitheart::SYMSheart::mylove::SYMSheart::mylove::SYMSheart::8bitheart::Aegg:
:Aegg::Aegg::8bitheart::SYMSheart::mylove::SYMSheart::8bitheart::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::8bitheart::SYMSheart::8bitheart::Aegg::Aegg::Aegg:
:Heartyou::Aegg::Aegg::Aegg::8bitheart::Aegg::Aegg::BirdsPeak::Heartyou:
:Heartyou::Heartyou::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Heartyou::Heartyou:
- Have a nice day! My friend. :Speech_Love:
Evgeny Sizoverov 26 Thg05 @ 12:40am 
:ACCCfire: :ACCCfire: :ACCCfire:
Astolfo 25 Thg05 @ 1:57am 
周末愉快:cinnamon2:
᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ 21 Thg05 @ 12:57pm 
:SYMSheart::SYMSheart::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::SYMSheart::SYMSheart:
:SYMSheart::Aegg::8bitheart::8bitheart::Aegg::8bitheart::8bitheart::Aegg::SYMSheart:
:Aegg::8bitheart::blueFlowerNKOA::blueFlowerNKOA::8bitheart::blueFlowerNKOA::blueFlowerNKOA::8bitheart::Aegg:
:Aegg::8bitheart::blueFlowerNKOA::blueFlowerNKOA::blueFlowerNKOA::blueFlowerNKOA::blueFlowerNKOA::8bitheart::Aegg:
:Aegg::Aegg::8bitheart::blueFlowerNKOA::blueFlowerNKOA::blueFlowerNKOA::8bitheart::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::8bitheart::blueFlowerNKOA::8bitheart::Aegg::Aegg::Aegg:
:SYMSheart::Aegg::Aegg::Aegg::8bitheart::Aegg::Aegg::Aegg::SYMSheart:
:SYMSheart::SYMSheart::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::SYMSheart::SYMSheart:
Have a Lovely Day. :cozysmitedaji::Speech_Love: