Cherry Boy
Robot Agent   Musashino, Tokyo, Japan
 
 
YouTuber 🎥

:smart: About Me
[urlzs.com]
♪♫
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 2 giờ, 52 phút trước
Trưng bày thành tựu
8,133
Thành tựu
6
Trò chơi toàn vẹn
46%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày Workshop
Tell Heavy he is prettiest princess! NOW! [wiki.teamfortress.com]

This item is a reference to the Super Crown, which turns Bowser into Bowsette.

[ url=http://steamcommunity.com/id/RobotAg
1,291 đánh giá
Trạng thái - Đang chờ xử lý, Tạo bởi - Cherry Boy, Dilly, vàBungo
Trưng bày Workshop
25
Bài đăng
542
Người theo dõi
Info
PC Specs

CPU: AMD Ryzen 7 1700 8-Core
GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB
RAM: DDR4 16GB
HDD: 1TB
External HDD: 1TB
SSD: 120 GB
Mother Board: MSI B450M Gaming Plus
OS: Windows 10 Pro
Controller: Microsoft XBOX 360 Wireless Controller

Software I Use

PaintTool SAI
Paint .NET
Photoshop
Blender
ZBrush
xNormal
TFMV
Nvidia Share
Sony Vegas
Audacity
Trưng bày ảnh chụp
New kind of selfie
3

Hoạt động gần đây

9.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg10
2,551 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg10
703 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 10 Thg10
AleKseIAR 8 Thg10 @ 12:07pm 
:rd_love::rd_love:
Exorbitant Mango 4 Thg10 @ 2:02pm 
   :sedium::b_star::sedium:         :sedium::b_star::sedium:
:b_star::butterfly::icyfaerie::butterfly::b_star:   :b_star::butterfly::icyfaerie::butterfly::b_star:
:sedium::icyfaerie::nightsparkle::ai_flare::icyfaerie::sedium::icyfaerie::ai_flare::nightsparkle::icyfaerie::sedium:
:b_star::butterfly::ai_flare::atomical::nightsparkle::butterfly::nightsparkle::atomical::ai_flare::butterfly::b_star:
   :sedium::icyfaerie::nightsparkle::atomical::ai_flare::atomical::nightsparkle::icyfaerie::sedium:
      :b_star::butterfly::ai_flare::atomical::ai_flare::butterfly::b_star:
         :sedium::icyfaerie::nightsparkle::icyfaerie::sedium:
            :b_star::butterfly::b_star:
               :sedium:
Maksar 15 Thg9 @ 3:22am 
Have a beautiful day!:phoenixheart:
Haruhi Suzumiya 23 Thg08 @ 1:03pm 
   :call_soulmate::call_soulmate:   :call_soulmate::call_soulmate:
:call_soulmate::GoldMoney::GoldMoney::call_soulmate::GoldMoney::g_heart::g_heart:   :g_heart::g_heart:
:call_soulmate::GoldMoney::GoldMoney::GoldMoney::g_heart::GoldMoney::GoldMoney::g_heart::GoldMoney::GoldMoney::g_heart:
   :call_soulmate::GoldMoney::GoldMoney::g_heart::GoldMoney::GoldMoney::GoldMoney::GoldMoney::GoldMoney::g_heart:
      :call_soulmate::GoldMoney::call_soulmate::g_heart::GoldMoney::GoldMoney::GoldMoney::g_heart:
         :call_soulmate:      :g_heart::GoldMoney::g_heart:
                     :g_heart:

May you be blessed with lots of compassion and opportunities as you start your new day.
Have a ridiculously amazing day! :r_heart:

By:Suzumiya-Chan
Furancha 19 Thg08 @ 2:05pm 
:glow::frame02::icicle::chessqueen::glow::frame02::icicle:
:frame08::BlueGlow::BlueGlow::icicle::BlueGlow::BlueGlow::frame04:
:icicle::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::glow:
:toadpepe::icicle::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::glow::toadpepe:
:toadpepe::toadpepe::icicle::BlueGlow::glow::toadpepe::toadpepe:
:toadpepe::toadpepe::toadpepe::icicle::toadpepe::toadpepe::toadpepe:
­ Have a nice week
Lurba 16 Thg08 @ 10:02am 
:PawWolf::enchantedorb::butterfly::PawWolf::PawWolf::PawWolf::butterfly::enchantedorb::PawWolf:
:butterfly::PawWolf::titancrystal::titancrystal::enchantedorb::titancrystal::titancrystal::PawWolf::butterfly:
:PawWolf::titancrystal::PawWolf::PawWolf::titancrystal::PawWolf::PawWolf::titancrystal::PawWolf:
:PawWolf::titancrystal::PawWolf::PawWolf::PawWolf::PawWolf::PawWolf::titancrystal::PawWolf:
:minipowerup::PawWolf::titancrystal::PawWolf::PawWolf::PawWolf::titancrystal::PawWolf::minipowerup:
:PawWolf::PawWolf::enchantedorb::titancrystal::PawWolf::titancrystal::enchantedorb::PawWolf::PawWolf:
:butterfly::enchantedorb::PawWolf::PawWolf::titancrystal::PawWolf::PawWolf::enchantedorb::butterfly:
:PawWolf::butterfly::minipowerup::PawWolf::PawWolf::PawWolf::sleepyZengeon::butterfly::PawWolf: