FACEIT 7 LVL
Robert   Ufa, Bashkortostan, Russian Federation
 
 
Hello pidorasi
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 152 ngày trước
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
152 ngày từ lần cấm cuối

Hoạt động gần đây

20 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg9, 2018