RobC
United Kingdom (Great Britain)
 
 
:hollowknight::shadeknight::hollowknight::shadeknight::hollowknight::shadeknight::hollowknight::shadeknight::hollowknight::shadeknight:
Vật phẩm muốn trao đổi
43
Vật phẩm đã sở hữu
2,099
Trao đổi đã thực hiện
15,163
Giao dịch tại chợ
Let's trade Steam Trading Cards, profile backgrounds & emojis

Hoạt động gần đây

0.9 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg04
0.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg04
1.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 10 Thg04