เลเวล 18 XP 2,716
84 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 19
เหรียญตรา