Úroveň 18 XP 2,716
84 XP pro dosažení 19. úrovně
Odznaky