เลเวล 12 XP 1,511
89 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 13
เหรียญตรา