เลเวล 3 XP 335
65 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 4
เหรียญตรา