Úroveň 3 XP 335
65 XP pro dosažení 4. úrovně
Odznaky