RAMSAY^
Rayvax   France
 
 
" La connaissance, c'est savoir faire des crêpes. " - Neaky

" L'opéra, c'est un concert des one direction " - Neaky
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 3 ngày trước
Trò chơi yêu thích

Hoạt động gần đây

14.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 29 Thg01
1,644 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg01
0.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 5 Thg01
Potato Son ツ 22 Thg08, 2019 @ 10:40am 
I´m SORRY my friend! :sadpatata:
AZAAZA . 23 Thg06, 2019 @ 10:48am 
+rep toxic player ♥♥♥♥ you
igral 27 Thg02, 2019 @ 12:09pm 
-rep cheater
RAMSAY^ 14 Thg02, 2019 @ 6:12am 
pk tu m'ajoutes en ami petite ♥♥♥♥ t'as encore le seum d'être flingué ou quoi mdr
JuJu 14 Thg02, 2019 @ 6:12am 
meskine ton grade hahaa so noob +♥♥♥♥♥♥
RAMSAY^ 13 Thg02, 2019 @ 3:29pm 
yes