ReiZ
 
 
PC SPECS
I7-3770K
RAM 24GB DDR3
GRAPHICS CARD NVDIA GTX 1080
WINDOWS10 64 BIT

MOUSE: STEELSERIES SENSEI RAW HEAT ORANGE
AUDIO: RAZER KRAKEN GREEN
MOUSE PAD: STEELSERIES QCK+
KEYBOARD: STEELSERIES APEX
MONITOR BENQ XL2411Z 144 HZ
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 11 giờ, 49 phút trước
Trưng bày thành tựu
3,087
Thành tựu
4
Trò chơi toàn vẹn
40%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân