เลเวล 10 XP 1,077
123 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 11
เหรียญตรา