Randy
Jef   France
 
 
4Ever Alone,4Ever Virgin

cl_crosshairstyle 1; cl_crosshaircolor 4; cl_fixedcrosshairgap -2;


cl_crosshairstyle 5; cl_crosshairsize 1; cl_crosshairgap -1; cl_crosshairthickness 0; cl_crosshaircolor 4; cl_crosshair_drawoutline 0; cl_crosshairdot 1;
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 16 giờ, 14 phút trước

Hoạt động gần đây

789 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 23 Thg06
87 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 23 Thg06
249 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg06
Galaxy艺术 11 Thg04 @ 11:43am 
add me for discussion
:):)))))))))))))))#!$!: Cấm trao đổi 11 Thg04 @ 9:13am 
Added about flip doppler
'老吴的预言 4 Thg04 @ 9:13am 
i have a good offer
fLAW 4 Thg04 @ 12:51am 
wow gratz accept me for the video bro
P8xel (CHEATS OFF) 7 Thg03 @ 7:48am 
SHOTGUN NOOB!!!
Sarah 21 Thg01 @ 9:11pm 
I can give my Tiger Tooth M9 bayonet for all of your csgo graffitties (Im collecting them) so if it's ok send me trade offer please. Trade link in my profile bio