ramen
Clayton   Victoria, Texas, United States
 
 
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 53 phút trước

Hoạt động gần đây

3.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 8 Thg06
3,678 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 29 Thg05
5.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 3 Thg01
Slapahoe'quisha 12 Thg03 @ 12:45pm 
Hey son, I just did half a xan and yeeted grandmas dog off the roof hahahaha
Lil Ollie Vert 22 Thg02 @ 5:44pm 
Dirty HOE
BEST LOTTERY 2 Thg01 @ 11:57pm 
Dear winner
Your SteamID is selected as winner of Weekly giveaway.
Get your ★ Butterfly Knife | Doppler Phase 2 on {ĐƯỜNG DẪN BỊ XÓA}
Use personal code:
95YNj4z3p7
Pixel 8 Thg12, 2018 @ 4:11pm 
9999699999699999699999699999699999
9666696669696666696666696669666966
9999696669696666696666696669666966
9666699999696699696699696669666966
9666696669696669696669696669666966
9666696669699999699999699999666966

Highlight the numbers
Press Ctrl + F
Then press 9

<3 lol
ramen 7 Thg10, 2018 @ 4:24pm 
░░░░░░░░░░░█▀▀░░█░░░░░░
░░░░░░▄▀▀▀▀░░░░░█▄▄░░░░
░░░░░░█░█░░░░░░░░░░▐░░░
░░░░░░▐▐░░░░░░░░░▄░▐░░░
░░░░░░█░░░░░░░░▄▀▀░▐░░░
░░░░▄▀░░░clayton░░▐░▄▄▀░░░░
░░▄▀░░░▐░░░░░█▄▀░▐░░░░░
░░█░░░▐░░░░░░░░▄░█░░░░░
░░░█▄░░▀▄░░░░▄▀▐░█░░░░░
░░░█▐▀▀▀░▀▀▀▀░░▐░█░░░░░
░░▐█▐▄░░▀░░░░░░▐░█▄▄░░░
░░░▀▀░▄Parker ▄░░░▐▄▄▄▀░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
✪RandomX 9 Thg08, 2018 @ 6:09pm 
unfriended me </3