-R e k k l e s-
Rajvardhan   Belgaum, Karnataka, India
 
 
โ™ฅ๏ธ ๐’”๐’Š๐’๐’—๐’†๐’“ 1 : X
โ™ฅ๏ธ ๐’”๐’Š๐’๐’—๐’†๐’“ 2 : X
โ™ฅ๏ธ ๐’”๐’Š๐’๐’—๐’†๐’“ 3 : โœ”
โ™ฅ๏ธ ๐’”๐’Š๐’๐’—๐’†๐’“ 4 : โœ”
โ™ฅ๏ธ ๐’”๐’Š๐’๐’—๐’†๐’“ ๐’†๐’๐’Š๐’•๐’† : โœ”
โ™ฅ๏ธ ๐’”๐’Š๐’๐’—๐’†๐’“ ๐’†๐’๐’Š๐’•๐’† ๐’Ž๐’‚๐’”๐’•๐’†๐’“ : โœ”
โ™ฅ๏ธ ๐’ˆ๐’๐’๐’… ๐’๐’๐’—๐’‚ 1 : โœ”
โ™ฅ๏ธ ๐’ˆ๐’๐’๐’… ๐’๐’๐’—๐’‚ 2 : โœ”
โ™ฅ๏ธ ๐’ˆ๐’๐’๐’… ๐’๐’๐’—๐’‚ 3 : โœ”
โ™ฅ๏ธ ๐’ˆ๐’๐’๐’… ๐’๐’๐’—๐’‚ ๐’Ž๐’‚๐’”๐’•๐’†๐’“ : โœ”
โ™ฅ๏ธ ๐’Ž๐’‚๐’”๐’•๐’†๐’“ ๐’ˆ๐’–๐’‚๐’“๐’…๐’Š๐’‚๐’ 1 : โœ”
โ™ฅ๏ธ ๐’Ž๐’‚๐’”๐’•๐’†๐’“ ๐’ˆ๐’–๐’‚๐’“๐’…๐’Š๐’‚๐’ 2 : โœ”
โ™ฅ๏ธ ๐’Ž๐’‚๐’”๐’•๐’†๐’“ ๐’ˆ๐’–๐’‚๐’“๐’…๐’Š๐’‚๐’ ๐’†๐’๐’Š๐’•๐’† : โœ”
โ™ฅ๏ธ ๐’…๐’Š๐’”๐’•๐’Š๐’๐’ˆ๐’–๐’Š๐’”๐’‰๐’†๐’… ๐’Ž๐’‚๐’”๐’•๐’†๐’“ ๐’ˆ๐’–๐’‚๐’“๐’…๐’Š๐’‚๐’ : โœ”
โ™ฅ๏ธ ๐’๐’†๐’ˆ๐’†๐’๐’…๐’‚๐’“๐’š ๐’†๐’‚๐’ˆ๐’๐’† : โœ”
โ™ฅ๏ธ ๐’๐’†๐’ˆ๐’†๐’๐’…๐’‚๐’“๐’š ๐’†๐’‚๐’ˆ๐’๐’† ๐’Ž๐’‚๐’”๐’•๐’†๐’“ : โœ”
โ™ฅ๏ธ ๐’”๐’–๐’‘๐’“๐’†๐’Ž๐’† ๐’Ž๐’‚๐’”๐’•๐’†๐’“ ๐’‡๐’Š๐’“๐’”๐’• ๐’„๐’๐’‚๐’”๐’” : โœ”
โ™ฅ๏ธ ๐’•๐’‰๐’† ๐’ˆ๐’๐’๐’ƒ๐’‚๐’ ๐’†๐’๐’Š๐’•๐’† : X
Currently Offline
Last Online 18 hrs, 53 mins ago
1 VAC ban on record | Info
17 day(s) since last ban
Artwork Showcase
:)
3
pakde re ma tujhe xD
NeurO! Oct 12 @ 10:49am 
or add kar bhau me pan belgaum ch manus
NeurO! Oct 12 @ 10:49am 
add maad dost nanu belgaum daavn
:steamhappy:
6666 Oct 6 @ 2:21am 
vaary naiss paler
DraGoN SlaYeR Oct 3 @ 2:51am 
โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆโ–ˆ
โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆโ–‘โ–‘โ–ˆ
โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆโ–‘โ–‘โ–ˆ
โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆ
โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆ
โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–„โ–„โ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–„
โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆ
โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–ˆโ–‘โ–‘โ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆโ–€โ–ˆโ–‘โ–ˆโ–€โ–€โ–‘โ–ˆโ–€โ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆ
โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–ˆโ–€โ–€โ–ˆโ–€โ–€โ–‘โ–ˆโ–€โ–„โ–‘โ–ˆโ–€โ–‘โ–‘โ–ˆโ–€โ–€โ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆ
โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–ˆโ–‘โ–‘โ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–€โ–‘โ–€โ–‘โ–€โ–€โ–€โ–‘โ–€โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆ
โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆ
โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–“โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆ
โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–€โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–€โ–€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ
โ–€

PRO player
โœชSam Sep 14 @ 7:04am 
senpai!!