เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
14 จาก 46 (30%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 8 ม.ค. 2018 @ 9:11am

Put a Badge On It

Put on your first badge!
ปลดล็อค 8 ม.ค. 2018 @ 9:12am

If I fit, I sit

Sit in 3 different chairs!
ปลดล็อค 30 พ.ค. @ 2:46pm

Mafia Town - All clear!

Collect all Time Pieces in Mafia Town!
ปลดล็อค 30 ต.ค. 2018 @ 3:16pm

Battle of the Birds - All clear!

Collect all Time Pieces in Battle of the Birds!
ปลดล็อค 9 มิ.ย. @ 2:41am

Alpine Skyline - All clear!

Collect all Time Pieces in Alpine Skyline!
ปลดล็อค 30 ต.ค. 2018 @ 3:38am

True Detective

Find all Murder on the Owl Express clues!
ปลดล็อค 9 ม.ค. 2018 @ 3:32pm

Slip 'n Slide

Slide down a really long slope!
ปลดล็อค 1 เม.ย. 2018 @ 3:42am

Pillow Fort

Find Your Secret Hideout!
ปลดล็อค 30 ต.ค. 2018 @ 12:23pm

Badge Master

Equip 3 badges!
ปลดล็อค 30 ต.ค. 2018 @ 2:07pm

Fueling the Feud

Get a total of 2000 points in Battle of the Birds!
ปลดล็อค 30 ธ.ค. 2017 @ 4:04am

Let there be light

Light up the spaceship!
ปลดล็อค 30 พ.ค. @ 2:18pm

Unlimited Possibilities

Play a mod from the Steam Workshop!
ปลดล็อค 9 มิ.ย. @ 2:24am

Community Contributor

Rate a Steam Workshop level!
ปลดล็อค 9 มิ.ย. @ 2:16am

Challenge Road

Clear a Challenge Road!Sequence Break

No hand-holding for you, apparently!

No Time To Explain

Complete Train Rush without dying or time bonuses!

Fan-tastic!

Hook onto a ceiling fan with the hookshot!

One Punch

Defeat any boss with the 1-hit hero badge equipped!

360 no-feet

Do a 360 flip on the scooter!

Subcon Forest - All clear!

Collect all Time Pieces in Subcon Forest!

Secret Intruder

Make it through Dead Bird Studio without being seen at all!

False Detective

Make it through Murder on the Owl Express without finding any clues (you suck)!

Vacuum Vandal

Ride the vacuum!

Afraid of Water

Don't fall into the rising water in Subcon Well!

The Floor is Lava

Complete the Lava Cake peak without touching the lava at all!

Encore!

Complete The Big Parade without falling into the audience below!

Take a Hike

Climb to the top of Subcon Forest's big mushroom!

A Series of Unfortunate Accidents

Knock off all the sitting Mafia in Mafia Town!

Personally I Prefer the Air

Do 5 homing attacks in a row, without touching the ground!

Return Home

Collect all Time Pieces!

Why

just... why... ?

The Community Thanks You

Collect 30 Mod Rift Tokens from Steam Workshop levels!

Prepare to Die

Clear All Objectives In a Single Death Wish!

Punished Kid

Obtain 50 Death Wish Stamps!

I Refuse To Die!

Obtain All Death Wish Stamps!

Minimum Shippable

Clear Ship Shape Without Upsetting The Captain!

The Arctic Cruise - All clear!

Collect all Time Pieces in The Arctic Cruise!

Little Help From My Friends

Collect 3 Time Pieces In Co-op!

A Work of Art

Put 10 different stickers on a single screenshot!

Stickin' Star

Collect 30 Stickers in Nyakuza Metro

Stick It To The Man

Collect your first holographic sticker!

Culinary Creativity

Discover a secret food combination!

Nyakuza Metro - All clear!

Collect all Time Pieces in Nyakuza Metro!

Life of the Party

Clear an act in Online Party as the person in lead!

Party Planner

Participate in an Online Party with 10 or more total players!

Party Animal

Collect 10 Time Pieces in Online Party!