เลเวล 6 XP 625
75 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 7
เหรียญตรา