Hieu
 
 
Got hacked 22.05.2020 12:33 (GMT+2)
Sorry for sending random Russian links
I only play League of Legends or Minecraft
Currently Offline
Artwork Showcase
Screenshot Showcase
‎‎

Recent Activity

1.2 hrs on record
last played on May 24
0.0 hrs on record
last played on May 22
3.2 hrs on record
last played on May 22
Hieu Jan 13 @ 2:45am 
a̴̻̺͙̩̞̮͛̈́̑͠e̷͉̞͉͙̩͍̙͌͑̎̍̈͂̕ș̶̢̠̄͊̈́͘ț̵̛̙̭̘͓͑̊͘ͅȟ̷̳̤͔̼͐̏̎̓̓e̴͔̝̝̊͗͌͊̓̆͝ͅͅt̵̥̙̬̻̖̥̆̾̐̋̾͜͝i̴̳͎̦̱͋͛̄̉c̶͍̈́̍́͝
Leno Jan 11 @ 8:03am 
aesthetic
Abz Dec 31, 2019 @ 8:56pm 
   :asterisk: Happy New Year
  May the next decade be blissful :asterisk:
Abz Dec 25, 2019 @ 12:35am 
   :snowflake_ar: Merry Christmas
    &
  A Happy New Year :snowflake_ar:
Abz Nov 30, 2019 @ 10:23am 
           Creativity is intelligence having fun
              :asterisk:
             今週の引用
Smokharn.ttv Aug 22, 2019 @ 6:19am 
6666669999999966996666699669966666699669999999999666666
6666669966666666996666699669999666699666666996666666666
6666669966666666996666699669969996699666666996666666666
6666669966666666996666699669966999699666666996666666666
6666669966666666996666699669966699999666666996666666666
6666669966666666996666699669966666999666666996666666666
6666669999999966999999999669966666699666666996666666666

1) Highlight the numbers.

2) Press Ctrl + F.

3) Then press 9 once.