Puffy
Samlel
 
 
Roken is dodelijk!
Đang trên mạng
1 lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
1836 ngày từ lần cấm cuối
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Trưng bày thành tựu
974
Thành tựu
7
Trò chơi toàn vẹn
28%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

4.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 3 Thg04
3.3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 1 Thg04
8.7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 1 Thg04