10.5 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Rust
Barely Surviving
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 22 Thg12, 2015 @ 1:08pm
Tastes like chicken
1 trong 5, sê-ri 1
(2)
I love my rock
2 trong 5, sê-ri 1
Status symbol
3 trong 5, sê-ri 1
Killer wood pile
4 trong 5, sê-ri 1
Bye Zombies
5 trong 5, sê-ri 1