Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
0h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
27 of 28 (96%) Ξεκλειδωμένα επιτεύγματα::


Προσωπικά επιτεύγματα
 
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Μαρ 2015 στις 11:56

Room 10

Make it to Room 10 without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Μαρ 2015 στις 21:40

Room 20

Make it to Room 20 without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Μαρ 2015 στις 14:47

Room 30

Make it to Room 30 without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Ιουλ 2015 στις 6:34

Room 40

Make it to Room 40 without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Ιουλ 2015 στις 6:45

Room 50

Make it to Room 50 without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Μαρ 2015 στις 1:59

Death by Grenades

Kill yourself using your own grenades.
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Μαρ 2015 στις 5:53

Death by Rocket Launcher

Blow yourself up with a rocket launcher.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Μαρ 2015 στις 5:35

Stealthy Backstab

While stealthed with the Emerald Dagger, stab an enemy in the back.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Μαρ 2015 στις 21:38

Hydra Slayer

Defeat the three-headed Hydra without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Μαρ 2015 στις 11:47

Nightmare Begone

Defeat Jazza without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Μαρ 2015 στις 12:07

Flag Fetcher

Return the cursed flag to Lady Tallowmere without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Μαρ 2015 στις 12:07

Flag Runner

Return the flag without dropping it, and without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Μαρ 2015 στις 18:44

Rescue Lady Tallowmere

Free Lady T from her peril without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Μαρ 2015 στις 11:47

Legendary Weaponry

Acquire a 5-star weapon without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Μαρ 2015 στις 4:22

Legendary Shieldbearer

Acquire a 5-star shield without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Μαρ 2015 στις 21:11

Legendary Headgear

Acquire a 5-star piece of headgear without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Μαρ 2015 στις 14:23

Legendary Outfit

Acquire a 5-star outfit without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Μαρ 2015 στις 15:00

Mythical Weaponry

Acquire a 6-star weapon without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Μαρ 2015 στις 2:24

Mythical Shieldbearer

Acquire a 6-star shield without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Μαρ 2015 στις 2:31

Mythical Headgear

Acquire a 6-star piece of headgear without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Μαρ 2015 στις 21:46

Mythical Outfit

Acquire a 6-star outfit without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Μαρ 2015 στις 16:22

Otherworldly Weaponry

Acquire a 7-star weapon without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Μαρ 2015 στις 14:44

Otherworldly Shieldbearer

Acquire a 7-star shield without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Ιουλ 2015 στις 6:10

Otherworldly Headgear

Acquire a 7-star piece of headgear without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Μαρ 2016 στις 17:56

Otherworldly Outfit

Acquire a 7-star outfit without sacrificing any kittens.
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Μαρ 2015 στις 19:26

Heal Please

Receive healing from Lady Tallowmere while on 1 health.
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Μαρ 2015 στις 19:27

Mmm, Tasty

Sacrifice all nine kittens and die a little inside.Room 60

Make it to Room 60 without sacrificing any kittens.