Úroveň 24 XP 4,291
209 XP pro dosažení 25. úrovně
Odznaky