Phoenix Fire
Giuseppe Laurenza   Aprilia, Lazio, Italy
 
 
ไม่ระบุข้อมูล
ออฟไลน์อยู่ในขณะนี้

กิจกรรมล่าสุด

26 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 4 ก.ย.
10.8 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 4 ก.ย.
14.5 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 4 ก.ย.
< >
ความเห็น
beuna 2 ส.ค. 2011 @ 12:38pm 
E' cominciato il pre-order di RED ORCHESTRA 2 !!!!!
[HWU] RobySchwarz 14 เม.ย. 2011 @ 1:09pm 
Ciao Phoenix.... Bioshock 2 arrivato ;)