Huy hiệu SAMOLIOTIK
SAMOLIOTIK
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 26 Thg11, 2017 @ 5:25am
Adolf Gutler
1 trong 6, sê-ri 1
Illuminati
2 trong 6, sê-ri 1
The Final Boss
3 trong 6, sê-ri 1
SAMOLIOTIK
4 trong 6, sê-ri 1
Scarabey
5 trong 6, sê-ri 1
Kalashnikov
6 trong 6, sê-ri 1