เลเวล 53 XP 16,943
457 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 54
เหรียญตรา