Úroveň 53 XP 16,943
457 XP pro dosažení 54. úrovně
Odznaky