الموت ⛤
United Kingdom (Great Britain)
 
 
“𝔜𝔢𝔰𝔱𝔢𝔯𝔡𝔞𝔶 𝔟𝔯𝔬𝔲𝔤𝔥𝔱 𝔱𝔥𝔢 𝔟𝔢𝔤𝔦𝔫𝔫𝔦𝔫𝔤, 𝔱𝔬𝔪𝔬𝔯𝔯𝔬𝔴 𝔟𝔯𝔦𝔫𝔤𝔰 𝔱𝔥𝔢 𝔢𝔫𝔡, 𝔱𝔥𝔬𝔲𝔤𝔥 𝔰𝔬𝔪𝔢𝔴𝔥𝔢𝔯𝔢 𝔦𝔫 𝔱𝔥𝔢 𝔪𝔦𝔡𝔡𝔩𝔢 𝔴𝔢 𝔟𝔢𝔠𝔞𝔪𝔢 𝔱𝔥𝔢 𝔟𝔢𝔰𝔱 𝔬𝔣 𝔣𝔯𝔦𝔢𝔫𝔡𝔰.”
“𝔉𝔞𝔯𝔢𝔴𝔢𝔩𝔩! 𝔊𝔬𝔡 𝔨𝔫𝔬𝔴𝔰 𝔴𝔥𝔢𝔫 𝔴𝔢 𝔰𝔥𝔞𝔩𝔩 𝔪𝔢𝔢𝔱 𝔞𝔤𝔞𝔦𝔫.”

"𝔖𝔲𝔠𝔠𝔢𝔰𝔰 𝔦𝔰 𝔫𝔢𝔳𝔢𝔯 𝔣𝔦𝔫𝔞𝔩. 𝔉𝔞𝔦𝔩𝔲𝔯𝔢 𝔦𝔰 𝔫𝔢𝔳𝔢𝔯 𝔣𝔞𝔱𝔞𝔩. ℑ𝔱 𝔦𝔰 𝔠𝔬𝔲𝔯𝔞𝔤𝔢 𝔱𝔥𝔞𝔱 𝔠𝔬𝔲𝔫𝔱𝔰."


Currently Offline
Artwork Showcase

Recent Activity

3,604 hrs on record
last played on Oct 27
48 hrs on record
last played on Oct 27
0.5 hrs on record
last played on Sep 28
NaVid // Artwork Designer Oct 25 @ 2:42pm 
“Get busy living or get busy dying.” — Stephen King
NaVid // Artwork Designer Oct 19 @ 2:34pm 
:iloveu:
NaVid // Artwork Designer Oct 19 @ 2:34pm 
:iloveu:
NaVid // Artwork Designer Oct 13 @ 5:01am 
Change the world by being yourself. – Amy Poehler
NaVid // Artwork Designer Oct 13 @ 5:01am 
Change the world by being yourself. – Amy Poehler
NaVid // Artwork Designer Oct 10 @ 9:59am 
Hey you, God bless you! :iloveu: