PTperfect
Ningbo, Zhejiang, China
 
 
Do u like fishsticks? yes? Do u like to put the fishsticks in your mouth?yes? Ur a gayfish.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 15 giờ, 40 phút trước
Trưng bày thành tựu
1,474
Thành tựu
3
Trò chơi toàn vẹn
27%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

18.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 25 Thg06
36 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 25 Thg06
565 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg06
< >
Bình luận
Natacha 23 Thg02 @ 1:28am 
I can give my M9 Tiger Tooth for all of your csgo graffitties (Im collecting them) so if it's ok send me trade offer please. Trade link in my profile bio
Leo 6 Thg9, 2017 @ 6:24am 
hi! PT
DlzJohnPrice 8 Thg06, 2017 @ 1:15am 
hi! PT