opp~city
冯维英   Shanghai, Shanghai, China
 
 
编程是一种激情,游戏也是第二大激情。

Recent Activity

3,315 hrs on record
last played on Nov 30
38 hrs on record
last played on Nov 30
88 hrs on record
last played on Nov 22
Báo Đời Báo Đốm Nov 13 @ 7:07am 
ngu như 1 con chó nhưng vẫn thích ý kiến, 2000h vẫn nova1 nghỉ cụ m đi chơi làm gì
serr Nov 13 @ 7:02am 
cho' rach'
76561199215711522 Oct 27 @ 2:27am 
Bắn hay khỏi phải chê luôn
:steamhappy:
Mark Zuckerberg Oct 7 @ 9:12pm 
stupid noob
前军人 Oct 7 @ 6:15pm 
thang ngu oc cac dang hang leo rank
Hog Sep 28 @ 5:49am 
trump's ♥♥♥♥♥