Binh Shiba 冯维英
冯维英   Shanghai, Shanghai, China
 
 
编程是一种激情,游戏也是第二大激情。

Recent Activity

3,319 hrs on record
last played on Dec 5
88 hrs on record
last played on Dec 2
38 hrs on record
last played on Nov 30
Calamity Nov 13 @ 7:07am 
ngu như 1 con chó nhưng vẫn thích ý kiến, 2000h vẫn nova1 nghỉ cụ m đi chơi làm gì
serr Nov 13 @ 7:02am 
cho' rach'
76561199215711522 Oct 27 @ 2:27am 
Bắn hay khỏi phải chê luôn
:steamhappy:
Mark Zuckerberg Oct 7 @ 9:12pm 
stupid noob
前军人 Oct 7 @ 6:15pm 
thang ngu oc cac dang hang leo rank
Hog Sep 28 @ 5:49am 
trump's ♥♥♥♥♥