Megane
Nguyễn Minh   Ha Noi, Viet Nam
 
 
A slowpoke translator at some nonsense fantrans named
Hoshi Fansub [www.facebook.com]. My main language are English, Vietnamese. Currently learning N4 Japanese.
My Facebook Profile [www.facebook.com] Our Fansub Website [hoshivsub.blogspot.com] My Twitter
Currently Online
Screenshot Showcase
Rushing deadline so don't have much time to read. Just have finished common route and this scene stuck in my head. NICEEEEEE
1 2
Salien Stats
Level Reached
23
Bosses Fought
15

Experience Earned
23,071,114

Recent Activity

27 hrs on record
last played on Nov 21
1.3 hrs on record
last played on Nov 21
90 hrs on record
last played on Nov 19
Kud Dec 21, 2018 @ 6:22am 
Mày gay
An Nguyen Mar 8, 2018 @ 10:32am 
boiz BG đẹp
NeroKomomoこもも Feb 18, 2018 @ 11:39am 
:Komomo::Komomo:
cu' dam' sam' set' Dec 27, 2017 @ 8:20am 
Hacker
Megane Dec 27, 2017 @ 8:10am 
Sekai đang dịch rồi, mà chưa có thông tin cụ thể lắm. Update từ community hub là sau 1/1 sẽ có thông tin về thời gian release phần Eternal Heart, kèm theo đó là ra mắt trading cards (có thể là sẽ có cả background Steam và Archivement) của phần Wish upon a shooting star
RexMoon Dec 27, 2017 @ 7:34am 
Kosame>Komomo :))