Úroveň 85 XP 41,023
377 XP pro dosažení 86. úrovně
Odznaky