Olitrax || Marius
Marius   Hessen, Germany
 
 
:steamhappy:
ออฟไลน์อยู่ในขณะนี้
ออนไลน์ล่าสุด 12 ชม. 7 นาที ที่ผ่านมา
VAC แบน 1 ครั้ง ในบันทึก | ข้อมูล
1723 วัน นับตั้งแต่วันที่ถูกแบนครั้งล่าสุด
กล่องแสดงผลงานอาร์ตเวิร์ก
:)
กล่องแสดงผลงานรางวัลความสำเร็จ
4,239
รางวัลความสำเร็จ
25%
อัตราความสำเร็จต่อเกมโดยเฉลี่ย

กิจกรรมล่าสุด

131 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 14 ธ.ค.
341 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 14 ธ.ค.
0.4 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 30 พ.ย.