69 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Counter-Strike: Global Offensive
Global Sentinel
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 12 Thg07, 2013 @ 11:44am
(0)
Anarchist
1 trong 5, sê-ri 1
(0)
Balkan
2 trong 5, sê-ri 1
(0)
FBI
3 trong 5, sê-ri 1
(0)
IDF
4 trong 5, sê-ri 1
(0)
SWAT
5 trong 5, sê-ri 1