69 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Counter-Strike: Global Offensive
Global Sentinel
Επίπεδο 5, 500 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Ιουλ 2013 στις 11:44
(0)
Αναρχικός
1 από 5, Σειρά 1
(0)
Βαλκάνιος
2 από 5, Σειρά 1
(0)
FBI
3 από 5, Σειρά 1
(0)
IDF
4 από 5, Σειρά 1
(0)
SWAT
5 από 5, Σειρά 1