เหรียญตรา Holiday Sale 2015
North Pole Noir Lvl 10
เลเวล 13, 1,300 XP
ปลดล็อค 22 ธ.ค. 2015 @ 10:12am
(5)
Santa's Workshop
1 จาก 11 ในชุดที่ 1
(11)
Zippy's Demise
2 จาก 11 ในชุดที่ 1
(7)
Holly
3 จาก 11 ในชุดที่ 1
(6)
Twinkle
4 จาก 11 ในชุดที่ 1
(5)
The Black Ice Boys
5 จาก 11 ในชุดที่ 1
(17)
Sending a Message
6 จาก 11 ในชุดที่ 1
(6)
Taffy
7 จาก 11 ในชุดที่ 1
(28)
You Better Watch Out
8 จาก 11 ในชุดที่ 1
(8)
You Better Not Cry
9 จาก 11 ในชุดที่ 1
(7)
Guess Who's Coming to Town
10 จาก 11 ในชุดที่ 1
(12)
Redemption
11 จาก 11 ในชุดที่ 1