Έμβλημα Holiday Sale 2015
North Pole Noir Lvl 10
Επίπεδο 13, 1,300 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Δεκ 2015 στις 10:12
(5)
Santa's Workshop
1 από 11, Σειρά 1
(11)
Zippy's Demise
2 από 11, Σειρά 1
(7)
Holly
3 από 11, Σειρά 1
(6)
Twinkle
4 από 11, Σειρά 1
(5)
The Black Ice Boys
5 από 11, Σειρά 1
(17)
Sending a Message
6 από 11, Σειρά 1
(6)
Taffy
7 από 11, Σειρά 1
(28)
You Better Watch Out
8 από 11, Σειρά 1
(8)
You Better Not Cry
9 από 11, Σειρά 1
(7)
Guess Who's Coming to Town
10 από 11, Σειρά 1
(12)
Redemption
11 από 11, Σειρά 1