Holiday Sale 2015 значка
North Pole Noir Lvl 10
13 ниво, 1,300 опит
Откл. на 22 дек. 2015 в 10:12
(5)
Santa's Workshop
1 от 11, серия 1
(11)
Zippy's Demise
2 от 11, серия 1
(7)
Holly
3 от 11, серия 1
(6)
Twinkle
4 от 11, серия 1
(5)
The Black Ice Boys
5 от 11, серия 1
(17)
Sending a Message
6 от 11, серия 1
(6)
Taffy
7 от 11, серия 1
(28)
You Better Watch Out
8 от 11, серия 1
(8)
You Better Not Cry
9 от 11, серия 1
(7)
Guess Who's Coming to Town
10 от 11, серия 1
(12)
Redemption
11 от 11, серия 1