1.9 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Trine 2
Conjurer
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 12 Thg07, 2013 @ 8:15am
(0)
Amadeus
1 trong 5, sê-ri 1
(0)
Pontius
2 trong 5, sê-ri 1
(0)
Zoya
3 trong 5, sê-ri 1
(0)
Rosabel
4 trong 5, sê-ri 1
(0)
Isabel
5 trong 5, sê-ri 1