18.2 giờ được ghi nhận
Huy hiệu The Walking Dead
No Time Left
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 12 Thg07, 2013 @ 11:03am
(0)
A New Day
1 trong 5, sê-ri 1
(0)
Starved For Help
2 trong 5, sê-ri 1
(0)
Long Road Ahead
3 trong 5, sê-ri 1
(0)
Around Every Corner
4 trong 5, sê-ri 1
(0)
No Time Left
5 trong 5, sê-ri 1