38 giờ được ghi nhận
Huy hiệu XCOM: Enemy Unknown
Commander
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 23 Thg06, 2014 @ 1:09pm
(0)
XCOM Assault Class
1 trong 9, sê-ri 1
(0)
Chryssalid
2 trong 9, sê-ri 1
(0)
Sectoid
3 trong 9, sê-ri 1
(0)
Thin Man
4 trong 9, sê-ri 1
(0)
Muton
5 trong 9, sê-ri 1
(0)
XCOM Psi Class
6 trong 9, sê-ri 1
(0)
XCOM Heavy Class
7 trong 9, sê-ri 1
(0)
XCOM Sniper Class
8 trong 9, sê-ri 1
(0)
XCOM Support Class
9 trong 9, sê-ri 1