38 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา XCOM: Enemy Unknown
Commander
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 23 มิ.ย. 2014 @ 1:09pm
(0)
XCOM Assault Class
1 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Chryssalid
2 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Sectoid
3 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Thin Man
4 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Muton
5 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
XCOM Psi Class
6 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
XCOM Heavy Class
7 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
XCOM Sniper Class
8 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
XCOM Support Class
9 จาก 9 ในชุดที่ 1