38 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα XCOM: Enemy Unknown
Commander
Επίπεδο 5, 500 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Ιουν 2014 στις 13:09
(0)
XCOM Assault Class
1 από 9, Σειρά 1
(0)
Chryssalid
2 από 9, Σειρά 1
(0)
Sectoid
3 από 9, Σειρά 1
(0)
Thin Man
4 από 9, Σειρά 1
(0)
Muton
5 από 9, Σειρά 1
(0)
XCOM Psi Class
6 από 9, Σειρά 1
(0)
XCOM Heavy Class
7 από 9, Σειρά 1
(0)
XCOM Sniper Class
8 από 9, Σειρά 1
(0)
XCOM Support Class
9 από 9, Σειρά 1