เหรียญตราฟอยล์ The Steam Awards - 2019
Steam Awards 2019 - Foil 1+
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 19 ธ.ค. 2019 @ 2:02pm
Labor of Love
1 จาก 8 ในชุดที่ 1
Outstanding Visual Style
2 จาก 8 ในชุดที่ 1
VR Game of the Year
3 จาก 8 ในชุดที่ 1
Best Game You Suck At
4 จาก 8 ในชุดที่ 1
Better with Friends
5 จาก 8 ในชุดที่ 1
Game of the Year
6 จาก 8 ในชุดที่ 1
Most Innovative Gameplay
7 จาก 8 ในชุดที่ 1
Outstanding Story-Rich
8 จาก 8 ในชุดที่ 1