เลเวล 184 XP 179,219
1,281 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 185
เหรียญตรา