Kami
Kami Yamabushi   Ontario, Canada
 
 
For more about me, please visit:

https://waywardwolves.com
https://pm.waywardwolves.com
Đang trên mạng
Other Stuff
WOLF - MATX Colfax (October 2018) [ca.pcpartpicker.com]
Twitch [twitch.waywardwolves.com]
YouTube [yt.waywardwolves.com]
Nhóm yêu thích
Travellers
3
Thành viên
0
Đang chơi
2
Trên mạng
0
đang trò chuyện
Trưng bày giải thưởng
x1
1
Giải thưởng đã nhận
1
Giải thưởng đã trao
Nhóm yêu thích
1,266
Thành viên
81
Đang chơi
551
Trên mạng
29
đang trò chuyện
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
25
Trùm đã chiến đấu
47

Điểm kinh nghiệm đạt được
55,136,775
Trò chơi yêu thích
Trò chơi yêu thích
125
Giờ đã chơi
21
Thành tựu
Trưng bày ảnh chụp
METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN
Vật phẩm muốn trao đổi
7,476
Vật phẩm đã sở hữu
31
Trao đổi đã thực hiện
4,204
Giao dịch tại chợ

Hoạt động gần đây

7.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg06
2.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 16 Thg06
5.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 16 Thg06
< >
Bình luận
MagicPaw 20 Thg10, 2016 @ 9:50am 
*nuzzles* Arf.