Kami
Kami Yamabushi   Ontario, Canada
 
 
For more about me, please visit:

https://waywardwolves.com
https://pm.waywardwolves.com
Đang trên mạng
Other Stuff
WOLF - MATX Colfax (October 2018) [ca.pcpartpicker.com]
Twitch [twitch.waywardwolves.com]
YouTube [yt.waywardwolves.com]
Nhóm yêu thích
Travellers
3
Thành viên
0
Đang chơi
1
Trên mạng
0
đang trò chuyện
Trò chơi yêu thích
Trưng bày thành tựu
3,139
Thành tựu
19
Trò chơi toàn vẹn
41%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày ảnh chụp
METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
25
Trùm đã chiến đấu
47

Điểm kinh nghiệm đạt được
55,136,775

Hoạt động gần đây

1.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 2 Thg07
1.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 2 Thg07
1.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 2 Thg07
< >
Bình luận
MagicPaw 20 Thg10, 2016 @ 9:50am 
*nuzzles* Arf.