76561198115899212
 
 
Αποκλεισμένος από ανταλλαγές