Bail
โœช ๐“™๐“ช๐“ฌ๐“ด โœช   United Kingdom (Great Britain)
 
 
If you add me without commenting. Expect to be declined.

Isn't life beautiful? I think that life is beautiful.

"๐ผ๐“ˆ๐“ƒ'๐“‰ ๐“๐’พ๐’ป๐‘’ ๐’ฝ๐‘œ๐“‡๐“‡๐’พ๐’ท๐“๐‘’? ๐ผ ๐“‰๐’ฝ๐’พ๐“ƒ๐“€ ๐“‰๐’ฝ๐’ถ๐“‰ ๐“๐’พ๐’ป๐‘’ ๐’พ๐“ˆ ๐’ฝ๐‘œ๐“‡๐“‡๐’พ๐’ท๐“๐‘’."
โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €~ ๐“›๐“ฒ๐“› ๐“Ÿ๐“ฎ๐“ฎ๐“น
Currently Online
Artwork Showcase
Life After Class
๐“—๐“ฎ๐“ต๐“ต๐“ธ...
โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ€Šโ€Šโ•ญโ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ•ฎ
โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ€‚ ๐“›๐“ฒ๐“ท๐“ด๐“ผ:
โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ€Šโ€Šโ•ฐโ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ•ฏ

โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ•ญโ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ•ฎ
ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€โ €๐’ฎ๐‘œ๐’ธ๐’พ๐’ถ๐“ ๐‘€๐‘’๐’น๐’พ๐’ถ:
ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€โ €โ€ขใ€€ SoundCloud [soundcloud.com]
ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€โ €โ€ขใ€€ Twitter
ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€โ €โ€ขใ€€ Twitch [www.twitch.tv]
ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€โ €โ€ขใ€€ Youtube
ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€โ €๐’ž๐’ฎ๐’ข๐’ช ๐‘…๐‘’๐“๐’ถ๐“‰๐‘’๐’น:
ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€โ €โ€ขใ€€ ESEA [play.esea.net]
ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€โ €โ€ขใ€€ Esportal [beta.esportal.se]
ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€โ €โ€ขใ€€ Faceit [www.faceit.com]
ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€โ €โ€ขใ€€ HLTV [www.hltv.org]
ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€โ €๐’ช๐“‰๐’ฝ๐‘’๐“‡:
ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€โ €โ€ขใ€€ Osu! [osu.ppy.sh]
ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€โ €โ€ขใ€€ Trade Link
โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ•ฐโ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ€“โ•ฏ

ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€๐“‘๐”‚๐“ฎ.
Favorite Group
ย ย  ~~~| Welcome to the official We Love ร‚nรฎmรช group |~~~
192,652
Members
7,283
In-Game
42,753
Online
3,240
In Chat
Screenshot Showcase
3rd time being Global... 3rd... :/
Achievement Showcase
3,439
Achievements
1
Perfect Games
29%
Avg. Game Completion Rate

Recent Activity

171 hrs on record
last played on Jul 23
3,193 hrs on record
last played on Jul 20
2.1 hrs on record
last played on Jul 20
JamJar Jun 5 @ 4:02pm 
pretty good guy even tho he was on the enemy team lol
PipDiddy v3.7 May 10 @ 8:59am 
hi added for trade i have dlore
PipDiddy v3.7 Apr 20 @ 8:11am 
uwu very nice voice
Wษชzard Mar 12 @ 11:19am 
Professional commentator
Rainjar Mar 12 @ 4:04am 
WEEB :47_thumb_down:
HerringGrinder Jan 15 @ 9:53am 
+REP great player, great voice, great commentary