porkroll
Josh   Federated State Of Micronesia, United States
 
 
My name is [NOT DISCLOSED DUE TO WITNESS PROTECTION].

I hang out sometimes at http://joe.to .
Currently Offline
Last Online 4 days ago
Review Showcase
61 Hours played
Used to play PLEBE BABBY CASUAL LEAGUE OF LEGENDS. Now I play this and I am a hard-core gamer.

Recent Activity

55 hrs on record
last played on Sep 18
93 hrs on record
last played on Sep 10
61 hrs on record
last played on Sep 8
Doug Aug 28 @ 9:37pm 
..............___,,,,,,,,,,,,___
.........._--||||||||||||||||||||||--_
......./|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...../||||||||""""""..||||
......||||\..../,|||| |||,,,\.. ../||||||| |||\..../||||\
......\|||\__\\\\¯\________/¯////__/||||/
........\|||||||||||||||||/"""¯
................¯""\|||||||||||||||||||||/""¯
B̝̗͙͍͟I̶̥LL͏͎̥̱Y̸̖ ͓͔̳̬̜̭M̜͓̼̖͝A̷̬͔̹̠͓̜̟Y̤̩S͎̭͉ ͚H̦͔͔E͖̩͚͎̲͈ͅR̡͈͎͓̦E̘͍̟ͅ!̣̫̦̙̱̞͜!͖̥!̲̬́ͅ!͜!̸̙͍̪͙!!̷̗̦͍̠͕̗ͅ!̟̞̣͕̳͉!͠!̩̼̲!̮̼̺̫ ̢̘̥P͔I͕!͎̰̝̗͍̲̩!̵̻̰̝̬̼͔̺!̺̟̙!̻̻̜̮͢!̧͙̘̗͙͚̺̪!
Mr.Waffles Jan 6 @ 9:35pm 
I love u son
taylorham Jun 18, 2016 @ 11:57am 
lol
Doug Nov 9, 2015 @ 10:56pm 
"Sniff" *walks away*
Doug Jun 23, 2015 @ 9:33pm 
.................___,,,,,,,,,,,,___
.........._--||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||--_
......./||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||\
...../||||||||"""""""""""""""""""""""""""||||||||\
....|||||||/.........................................\|||||
....\|||||||..........................................||||/
../¯\|||||||...._-====.........====-_....||||||||/¯\
..\...|||||..........<o>../..|..\..<o>.........|||| |... /
...\_|||||.................|...|...|.................|||||_/
......|||||.........___'-.___.-'___..........||||
......||||\..../,,,||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,,,\.. ../||||
......\|||||\__\\\\¯\________/¯////__/||||/
........\|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||/
..........¯""\||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||/"""¯
................¯""\|||||||||||||||||||||||/""¯
BILLY MAYS HERE!!!!!!!!!!! POST THIS TO FIVE OF YOUR FRIENDS IF YOU WANT A FREE BIG CITY SLIDER STATION!!!!!!!!!!
jezebel spankbottom Jun 23, 2014 @ 7:25pm 
.................___,,,,,,,,,,,,___
.........._--||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||--_
......./||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||\
...../||||||||"""""""""""""""""""""""""""||||||||\
....|||||||/.........................................\|||||
....\|||||||..........................................||||/
../¯\|||||||...._-====.........====-_....||||||||/¯\
..\...|||||..........<o>../..|..\..<o>.........|||| |... /
...\_|||||.................|...|...|.................|||||_/
......|||||.........___'-.___.-'___..........||||
......||||\..../,,,||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,,,\.. ../||||
......\|||||\__\\\\¯\________/¯////__/||||/
........\|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||/
..........¯""\||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||/"""¯
................¯""\|||||||||||||||||||||||/""¯
BILLY MAYS HERE!!!!!!!!!!! POST THIS TO FIVE OF YOUR FRIENDS IF YOU WANT A FREE BIG CITY SLIDER STATION!!!!!!!!!!