Úroveň 14 XP 1,992
8 XP pro dosažení 15. úrovně
Odznaky